« terug naar vorige pagina

Zorroo ondersteuning

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen.

Zorroo ondersteunt huisartsen in de regio Oosterhout, (ook in onze praktijk) de zorg voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten en psychische problemen. Daarnaast is er voor alle patiënten het Stoppen-met-rokenprogramma beschikbaar. Al deze zorg is vastgelegd in zorgprogramma’s.

Voor meer informatie kijk op: www.zorroo.nl

Samenwerking en taakverdeling

Zorgverleners
Om de zorg goed te organiseren, de kwaliteit te verbeteren en deze te waarborgen, sluit Zorroo contracten af met zorgverleners als diëtisten, (medisch) pedicures, podotherapeuten, laboratoria, ziekenhuizen en specialisten.
In deze contracten komen deze zorgverleners met Zorroo overeen, dat de zorg overeenkomstig aan de zorgprogramma’s aan patiënten aangeboden wordt.
Zodoende zijn alle patiënten verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.
De zorgverzekeraars kopen de zorgprogramma’s in bij Zorroo.

Zorgverzekeraars
Zorroo overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met de zorgverzekeraar. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd.
Zorroo regelt de afhandeling van de financiële administratie en rapporteert aan de zorgverzekeraar.